AllatRa

Pat liels garīgs ceļš sākas ar mazumiņu, ar pirmajiem soļiem. Vajag mācīties aptvert garīgumu, nevis izprašanu caur egoismu un prātu, kas pieaizpildītiu ar sapņiem par laicīgo vēlēšanu piepildīšanos.

Mūžīgais viedums ļauj cilvēkam sevi garīgi pārveidot, zināt pagātnes un nākotnes notikumu apslēptos iemeslus.

                            No grāmatas "AllatRa"
 

Grāmata “AllatRa” atklāj unikālu informāciju: par cilvēka Personību un viņa Dvēseli; par subpersonībām un ar to saistītām parādībām; par cilvēka duālo dabu; par viņa Garīgās un Dzīvnieciskās sākotnes procesiem; par dominējošo pasaules uzskatu svarīgumu, tā ietekmi uz Personības izvēli, kas pēc nāves noteiks tās tālāko likteni. Grāmatā “AllatRa” pirmo reizi pasaulē tiek parādītas fotogrāfijas ar cilvēka Dvēseli pārejas stāvoklī pēc fiziskā ķermeņa nāves; grāmatā ir unikālas sākotnējas zināšanas par cilvēka daudzdimensiju konstrukciju neredzamajā pasaulē; par cilvēka saikni ar citām dimensijām; par viņa īpašajām spējām ārpus trešās dimensijas. Tā atbild uz jautājumu kāpēc cilvēkam vajadzīgas tik daudzfunkcionālas smadzenes un vairāku līmeņu apziņa, un kā notiek pakāpeniska iegremdēšanās tajā. Grāmatā tiek dotas senas garīgās prakses darbam ar sevi un saplūšanai ar savu Dvēseli, sestās maņas attīstīšanai un kontaktam ar Garīgo Pasauli.  Tajā tiek stāstīts par paranormālajām spējām (gaišredzība, gaišdzirdība, svešu domu lasīšana, pareģošana) un to divējādo ietekmi uz cilvēku; par to cik svarīgs ir darbs ar sevi, izprotot neredzamās pasaules procesus. Kā arī par Personības duālo pozīciju un tās, kā Novērotājas, ietekmi uz pasauli.

 • Dvēsele – visvērtīgākais cilvēkā. Zinātne par cilvēku.
 • Dvēseles fotogrāfija
 • Visuma rašanās un uzbūve
 • Senās pritčas par pašu galveno
 • Cilvēka garīgās attīstības jēga. Kā iegūt patiesu nemirstību
 • Kas slēpjas aiz pārdabiskajām spējām
 • Kas notiek ar mirušajiem. Kas ir subpersonība
 • Kas apvieno visus cilvēkus
 • Senās garīgās prakses
 • Aktīvās zīmes, kas ietekmē jūsu dzīvi
 • Sievišķā radošā sākotne
 • Seno civilizāciju zināšanas
 • Nākotnes zinātne
 • Grāls – vara pār varu
 • Kā cilvēcei izdzīvot globālo kataklizmu laikmetā
 • Radošas sabiedrības izveide bez priesterim un politiķiem

Tāpat lasiet