Sensejs III

Bailes – tā ir ļoti spēcīga emocija, tas nozīmē, ka doma-pavēle būs stabilāka. Jo jūs neapzināti ieguldat tur vairāk sava spēka, jūsu ticību, tātad šī negatīvā programma valdīs jūsu domāšanā. Tāpēc, kurš no kā dzīvē baidās, to, galu galā, arī saņem.

“Cilvēkiem, ar visām domām tiecoties uz garīgumu, atkārtojas viens un tas pats stāsts: ar godu un cieņu ejot cauri savas dzīves gadiem, izejot cauri esamības peripetijām mīlestībā pret Dievu, viņi iegūst nezināmu dievišķu spēku, dvēselisku gandarījumu un iekšēju mieru. Viņus nebiedē Dzīve, viņus nebiedē Nāve. Jeb Dzīve viņiem – tas ir īslaicīgs patvērums Dvēselei, jeb Nāve viņiem – tie ir vārti uz mūžīgo dzīvi, uz Dieva pasauli. Un galvenais, ka garīgi cilvēki nevis vienkārši tic, bet gan zina par augstākās pasaules realitāti. Bet tie, kuri mierināja sevi ar domām par esamību, atrodoties sistēmas apmānā, pat nespējot tam noticēt, jeb ne tikai nespēdami saredzēt īsto realitāti aiz esamības plīvura, bet pat adekvāti novērtēt savu personīgo dzīvi. Tomēr, katram šajā pasulē savs: kas ko izvēlas, to arī saņem.”

“Cilvēks tiecas uz Gaismu. Tīra gaisma saglabā sevī Sākotnējo, To, no kā viņš bija radīts. Jeb viņš ir Gaismu Izstarojošs, izejošs no Avota. Taču nereti cilvēks Atstarojošo gaismu uzskata par Izstarojošo. Apžilbināts, viņš slāpst pēc Patiesības, nesaprotot, ka tā esot tās deformācija. Un tikai īstena acs spējīga ieraudzīt būtību!”

Grāmata stāsta par vēl vienu sevišķu austrumu cīņu kolektīvu ar Senseju priekšgalā atpūtas dienu pie jūras, kad viņus apciemo bagāts un neparasts viesis – Arimans, kuram ir savs skats uz dzīvi, sava filozofija, savas izdzīvošanas metodes un paņēmieni kā šajā pasaulē kļūt bagātam. Uz jauniešu personīgās izvēles svaru kausiem, atskaitot Senseja pasaules izpratni, tiek nolikts vēl viens vērā ņemams viedoklis. Kādam pasaules uzskatam piekritīs lasītājs – tajā slēpjas šīs grāmatas intriga.

  • Šaubas, kā tvaiks, kas parādās uz īsu brīdi, un pēc tam pazūd. Tad nepieļaujiet vārīšanos, lai nebūtu tvaika mākoņu, un lai neiztvaikotu vērtīgais ūdens, kas ir zināšanas. Kontrolējiet savas domas.
  • Jūs paskataties uz pasaules uzbūvi. Pār to valda tikai neliela cilvēku grupa, šīs pasaules “spēcīgie”, uz kuriem strādā miljardi cilvēku. Jūs domājat, ka viņi tic tam, ko rāda pa televīziju un raksta avīzes? Protams, ka nē, tāpēc, ka viņi paši rada tos notikumus, kurus jūs redzat, jeb tas viss notiek pēc viņu scenārija, lai turētu savus pakļautos nepārtrauktās bailēs un verdzībā.

Tāpat lasiet