Sensejs IV

Šajā pasaulē cilvēkam pats smagākais ir nepadoties uz sava Dzīvnieka provokācijām. Bet pats galvenais – tā ir uzvara pašam pār sevi.

“Būt cilvēkam, dzīvot augstāko garīgo mērķu vārdā, pēc iespējas sniegt cilvēkiem palīdzību – lūk īstās vērtības, kuras var iegūt dotajā pasaulē un aiziet ar tām Mūžībā. Šajā pasaulē visam ir Sākums un Beigas. Taču tikai tiem, kuri ar savām domām un darbiem iegūst Augstāko, Beigas kļūst par Sākumu.”
 
“Šīs pasaules kārdināšana vilina, bet Dievs no tā sargā. Kurš nezina iemeslu, tam grūti nostāvēt kārdinājuma priekšā. Tas, kurš zina Patiesību, ieraudzīs būtību arī tur, kur to mēģina noslēpt. Pie tā, kurš meklē Patiesību, Patiesības Gaisma izlauzīsies arī caur biezu tumsu, pat tad, ja visa tumsa stāsies pretī šai Gaismai. Jeb ir atnācis laiks atklāt to, kas bija slēpts gadsimtiem. Jeb ir atnācis laiks atklāt NOSLĒPUMU!”
 
Dotā grāmata, lai arī ir iepriekšējo grāmatu sērijas turpinājums, taču pēc tajā ieliktās informācijas apjoma un kvalitātes to var uzskatīt kā patstāvīgu darbu. Tieši šajā grāmatā Sensejs brīvā sarunā ar saviem draugiem dalās dziļās zināšanās par pasaules vēsturi, kas aptver laiku no senās Ēģiptes līdz mūsdienām. Tas un pārsteidzošais stāsts par Imhotepu – cilvēku, kurš nāca no parastas ģimenes, kurš pateicoties savām zināšanām un pūlēm spēja sasniegt ne tikai augsto valsts posteni, kļūstot par otro cilvēku aiz faraona, bet arī tā pārveidot valsts pārvaldes sistēmu, ka pateicoties tam paši talantīgākie un tikumiskākie cilvēki, neatkarīgi no savas sociālās izcelsmes, sāka ieņemt atbildīgus amatus. Un kā rezultātā – Ēģipte pacēlās tik augstā civilizācijas attīstības līmenī, kādu vairs nespēja sasniegt visā savā tālak ejošā vēsturē.
 
Kā arī, grāmatā diezgan sīki tiek izklāstīts par Arhontiem, (kuri tika minēti grāmatā “Sensejs III) – nelielu cilvēku grupu, kuri pateicoties savai ideoloģijai un ievērojamo kapitālu pretendē uz augstāko vadību visā pasaulē. Tiek izstāstīta šī klana rašanās vēsture, tiek aprakstītas viņu destruktīvā darba metodes dažādās valstīs un dažādos laikos, par viņu izveidotajām slepenām organizācijām, un tie noteicošie momenti dažādu valstu dzīve, ko izprovocēja viņu palīgi. Tiek izklāstīti visspilgtākie Arhontu darbības piemēri. ASV rašanās vēsture, par to, kurš to finansēja, un kā tieši un kādiem mērķiem tika izveidota “pati demokrātiskākā valsts pasaulē”. Kā noritēja gatavošanās Pirmajam un Otrajam pasaules karam, tā finansēšana un kurš patiešām bija uzvarētājs šajos globālajos karos. Maz zināmie fakti par to kā tika izveidota Brīvības statuja, par starptautisko politiku, kas saistīta ar Suecas kanālu, par dažādām grandiozi lielām Arhontu mahinācijām lielajā politikā. Informācija par to, kad Arhonti plāno sākt Trešo globālo pasaules karu.
 
Bez tā grāmatā vēl ir ziņas par dižā zinātnieka Omara Hajama dzīvi un darbību, kura darbus Īzaks Ņūtons savtīgi izmantoja savos darbos. Dažu pazīstamu cilvēku dzīves stāsti, kuri ietekmēja vēstures gaitu. Interesanta izglītojoša informācija fiziķiem un astronomiem. Nanotehnoloģiju iespējas. Par reāliem cilvēces kosmiskajiem panākumiem.
 
Daudz interesantāa no dažādu pasaules tautu mifoloģijām. Pie tam, ir izglītojoša informācija par kristīgās releģijas rašanās vēsturi, par Jēzus un Marijas Magdalēnas, Pāvila un Pētera darbībām. Kādus pagātnes notikums un mītus Jānis izmanotaja savā Atklāsmē par nākotni. Par tampliešu ordeņa darbību. Un, protams, informācija par Grāla noslēpumu un nezināmo vēsturi.

  • Taurenis, nobriedis kokonā, pat bez lidošanas pieredzes, pārrauj kokonu un tiecas lidot, jo lidošanas instinkti viņā ir ielikti jau ģenētiskajā līmenī. Tāpat arī cilvēks, veicot garīgās prakses, vairāk vadoties ar dvēseles zināšanām, nevis ar savas tagadējās dzīves apzināto pieredzi, negaida, kad kokons pats atvērsies, viņš pārrauj šo matērijas kokonu ar savu tieksmi un garīgo prakšu pieredzi.
  • Kad cilvēks sāk apzināties, ka tā mūžības daļiņa – viņa dvēsele – ir īstais viņš un viņa dzīve patiešām ir bezgalīga, ka aiz šīs robežas stāv mūžība un viņam ir izdevība tajā ieiet, izraujoties no šī materiālā gūsta, tad viņš sāk mosties, apzināties šo realitāti bez ilūzijas. Tad viņš sāk saprast, ka visas šīs pasaules vērtības – tas ir nekas. Lai arī cik tev nebūtu veselības un materiālo labumu – tas viss ir tikai viena mirkļa mirāža. Un ka te nepavisam ir paradīze. Tā kā šeit, lai dzīvotu, nepārtraukti vajag rūpēties par matēriju, kurai vajag elpot, ēst, apmierināt savas ikdienai svarīgās vajadzības, pie tam, kura slimo, ir atkarīga no klimatiskiem faktoriem, dažādiem magnētiskiem, fiziskiem laukiem, no tā paša Mēness, Saules, no citu radību dzīvesveida un tā tālāk. Vai tad tā ir dzīve? Tā ir cīņa par eksistenci, spēku izšķērdēšana tukšā uz īsiem šķietamiem mirkļiem. Arī to spēku, kuru varētu izmantot, lai atbrīvotu dvēseli no šiem “elles” riņķiem.
  • Kari un revolūcijas notiek ne tāpat vien. Tas, kurš to provocē, tas uz to arī pelna. Karš – tā ir bēda vienkāršiem cilvēkiem. Bet Arhontiem un viņu rokaspuišiem-finansistiem – tas ir ļoti izdevīgs bizness. Vieni paplašina ietekmes sfēras, citi palielina kapitālu. Bet parastie ļaudis cieš.
  • Ja parādās tīrs gaismas uzzibsnījums bez jebkādas ēnas, tad tas vienotā starā saplūst ar kopējo Gaismu. Taču, ja gaismas uzzibsnījuma vietā parādās ēna, tīrā Gaisma atgrūž ēnu uz tās vidi. Jeb ēnas vieta ir tur, kur nav Gaismas. Un tajā slēpjas būtība.
  • Ja cilvēki vēlas redzēt gaismu, viņi ne tikai uztver tās tīrību, bet arī nodot to citiem. Un ar katru gaismas uzzibsnījumu pasaulē kļūst arvien mazāk tumsas. Ja cilvēks, ieraugot gaismu, to nodzēš, tad tumsa paplašina savus valdījumus. Katrs, kurš pieņēma gaismu, ir tās nēsātājs. Un tikai katra cilvēka personīgā izvēle nosaka, par cik gaismas viņam apkārt kļūs vairāk, un visā pasaulē kopumā.

Tāpat lasiet