Krustceles

Bet... paliek tas pats lielais BET – tie ir paši cilvēki. Vajag likt saprast pašiem slāviem, ka Nomo – tas nav ne kāds Mesija, pateicoties kuram, viss vienā mirklī izmainīsies uz labo pusi. Un pašiem viņiem nekas nebūs jādara. Vajag parādīt Nomo tieši tādu kāds viņš ir patiesībā, - cilvēks, godprātīgi strādājošs savā vietā, pie tam pēc pagaidu līguma. Vajag parādīt, ka cilvēkiem pašiem jāmaina sava attieksme pret dzīvi, pret pašiem sevīm un savām iespējām. Prezidents nevarēs uzlabot sabiedrību, ja to nevēlēsies paši cilvēki... Es vēlos, lai arī katrs šeit no klātesošajiem saprastu: lai arī cik darbietilpīgs un sarežģīts nebūtu mūsu darbs – tā ir tikai pozitīvās procesa puses stimulācija. Bet pamata izvēli un pamatdarbību savā apziņā nesīs katrs cilvēks...

“Tātad, viss šajā pasaulē nav vienkārši tāpat vien. Ja liktenis tevi ir atvedis tieši uz šo vietu, kur tu pašlaik atrodies, tātad tas kaut kam ir vajadzīgs. Un, pirmkārt, tas ir vajadzīgs tev, lai tu kaut ko saprastu un izprastu. Bet, lai paaugstinātu savu garīgo pasauli, vajag vienkārši atteikties no ļaunuma, no apziņas ieciklēšanās matērijā. Pilnvērtīgi paskatīties uz sevi un apkārtējo pasauli. Un pats galvenais, krasi izmainīt savu iekšējo pasauli, ieviest kārtību savās domās, pilnīgi pāriet labestības pusē. Tas ir vienkārši. To spēj izdarīt katrs cilvēks. Dievam nekas no tevis nav vajadzīgs, izņemot tavu Mīlestību, kura izpaužas patiesā ticībā, labestībā pret citiem. Tieši Mīlestības spēks attīsta tevi garīgi un atklāj tās zināšanas, kuras noved pie tavas atmošanās.”

“Līdz pat šīm dienām, ne visa patiesā vēsture par pēdējām slāvu tautas peripetijām ir atklāta cilvēkiem. Tūkstošgadu krustcelēs sāk notikt apbrīnojumi notikumi, kuri ietin vienotā kamolā kā vienkāršu ļaužu likteņus, tā arī ierēdņu, kuri atrodas augstākās varas ešelonos. Diez vai kāds spēs noprast, ka šī neredzamā likteņu kamola pamatā aiz vienkāršā cilvēka maskas slēpjas leģendāra Personība, kura darbības un domas, saskaroties ar cilvēkiem, maina ne tikai iekšējo pasauli, bet arī vēstures gaitu.”

Dinamisks, aizraujošs detektīvs, kas pastāsta par slepenu slāvu elitāru organizāciju, kuru XX gadsimta sākumā aizsāka leģendāri specdienestu virsnieki, kas nodarbojās ar Šambalas meklējumiem. Notikumi norisinās 1994.-1995. gadā – ar specdienestu palīdzību tiek realizēts slepens projekts, kurš nospēlēja vienu no galvenajām lomām slāvu republiku attīstības notikumos. Projekta realizācijā tika iesaistīts galvenais varonis no grāmatu sērijas “Sensejs” – Sensejs. Pateicoties viņa profesionalitātei, personīgajiem pasaules uzskatiem, neordinārajām spējām un universālajam analītiskajam talantam, tika likvidēta bīstama problēma, kurā bija iesaistīta noziedzīgā pasaule un kas radīja nopietnus draudus dotajam projektam.

Kopā ar aizraujošo dinamiku grāmatā ir daudz interesanta: par specdienestu darbu, par patieso pagātnes notikumu vēsturi, kuru sekas jūtamas mūsdienās; noderīga un izzinoša informācija par cilvēku un viņa fenomeniem; noslēpumaini pareģojumi un neparasts skats uz cilvēces problēmām no pavisam cita skatu punkta.

  • Dievs ar viņu, ar to Nāvi, kad sev priekšā skati mūžību, patiesi redzi augstāko realitāti, stipri atšķirīgu no šīs netīrās esamības pasaules! Kas ir cilvēciskā pasaule, salīdzinājumā ar patieso Mūžību? Vienkārši ILŪZIJA. Nekas. Un kas ir dzīve šajā Nekas? Pavīdējusi ēna ar Dievišķo dzirksteli. Dzirkstele, kura ar savu ugunsgrēku iznīcināja ēnu – lūk, izrdādās kāda ir šīs dzīves jēga. Liktenis šai vienīgajai jēgai dāvā daudzas izdevības. Tās dēļ savos krustojumos satiekas dažādas ēnas, lai stiprā dzirkstele spētu iedegt vājo. Tikai liela dzirkstele spēj aizdegties liesmā. Tikai liesma spēj izgaismot pavisam citu realitāti, norādot ceļu uz savām patiesajām mājām... Kāpēc es to nezināju agrāk? Kāpēc tas viss atklājas tikai tagad, esot starp Dzīvi un Nāvi... Cik muļķīgi es izniekoju savus spēkus... Cik sāpīgi par akli nodzīvoto dzīvi tumsā... Cik baisi ir būt savu ēnu vergam...
  • Pēc sadrumstalošanas obligāti sekos apvienošanās. Slāviem tas ir asinīs... Tas, ka ģimenes locekļi sastrīdējas pie pusdienu galda, vēl neko nenozīmē. Jo jau līdz vakariņām viņi visi salabs un atkal apsēdīsies pie viena galda. Slāvu dvēseles garīgā būtība ir augstāka par patmīlību. Veselais saprāts tik un tā gūs virsroku. Nākotnē noteikti notiks slāvu apvienošanās. Un nav svarīgi kā tas sauksies. Taču tā būs viena no garīgi varenākā pasaules apvienošanās. Un citas tautas tieksies uz tādu pašu apvienošanos. Tā būs jaunās tūkstošgades “valsts”...
  • Kas ir zelta gadsimts? Tas ir kopējais daudzo privāto iekšējo uzvaru rezultāts.
  • Lielā mērā, ja cilvēks ir garīgi attīstīts un viņā dominē garīgā būtība pār materiālo, viņš nepadodas ne iedvešanai, ne hipnozei. Pat vēl vairāk, tas var viņu nedaudz kaitināt, jo mēģinot iedvest materiālā būtība mēģina pakļauties, bet garīgā... nu, maigi sakot, viņai tas ir vienalga. Apziņa paliek skaidra. Principā, tā vienkārši neuztver tāda veida kodēšanu, lai arī tā būt iedvešana, hipnoze, divdesmit piektais kadrs, neirolingvistiskā programmēšana vai arī vēl kaut kas.

Tāpat lasiet