Nākotnes pareģojumi un patiesība par pagātni un tagadni

...Bet ja paņem daudz lielākā mērogā, piemēram, valsti? Cilvēki tiecoties pēc varas iet pāri galvām, iet uz visu, lai sasniegtu šo mērķi, - pamācoši runāja Arimans. – Kā jūs domājat, kam viņiem vajadzīga šī vara? Lai apmierinātu tautas vajadzības? Protams, ka nē! Viņi cenšas vienīgi sevis dēļ, savas lielummānijas apmierināšanai un personīgā kapitāla palielināšanai. Viņi lieliski saprot, ka paši ir tikai marionetes šīs pasaules stipro rokās, tāpēc ķer mirkli un rauj no varas visu ko var noraut. Daudzi zemās kārtas cilvēki uzceļ viņus cilvēkmīlestības ideālos. Taču patiesībā tie ir tādi paši cilvēki kā visi, ne ar ko labāki par pārējiem. Atšķirība starp viņiem un jums tikai tajā, ka viņi ir viltīgāki, naskāki un pašpārliecinātāki. Gaidīt no viņiem žēlastību ir bezjēdzīgi. Viņi var to iedot tikai tad, ja tas, pirmkārt, ir izdevīgi viņiem. Un arī tad met to tautai kā kaulu izsalkušam sunim, lai tai, redzot “dāsno saimnieku”, tecētu siekalas.

Pēdējie pasaules notikumi – pasaules ekonomiskā krīze un ģeopolitiskās izmaiņas liek katram cilvēkam aizdomāties par šo notikumu cēloņiem. Liekot kopā mozaīkas gabaliņus no atsevišķiem ziņu fragmentiem par notiekošo, var nokļūt pie secinājuma, ka aiz visām šīm nekārtībām, straujajām pārmaiņām, kuras ielaužas praktiski visu cilvēku dzīvē, stāv spēks, konkrēti cilvēki, kuru īpašumā ir lielākā daļa pasaules kapitāla, kuru vārdi netiek publicēti. Taču tieši viņi ir tie, kas kontrolē pasaules miljardierus kā marionetes. Tieši viņi izlēma izprovocēt pasaulē darbības, vērstas uz lielākās daļas zemeslodes iedzīvotāju iznīcināšanu jau tā grūtajā cilvēcei periodā, kad notiek globālas pārmaiņas Zemes klimatā.
 
Kas tie par spēkiem, plāniem un to darbībām, tāpat arī eksistences vēsture, viņu metodes un paņēmieni kā kontrolēt cilvēku masas – šī informācija ir pieejamā veidā izklāstīta Anastasijas Novih grāmatās. Doto grāmatu mākslinieciskais stils ļauj gudriem cilvēkiem izprast vairāk, kā tiek stāstīts, globāli ieraudzīt un salikt kopā sadalīto informāciju, atrast atrisinājuma atslēgu, saliekot kopā ar to kas notiek apkārt un papildinot ar jauniem datiem. “Pasaules elite” – salīdzinājumā ar visu cilvēci ir tikai grupiņa cilvēku. Viņi var tikai plānot. Taču viņu plānu īstenošana ir ļoti atkarīga no cilvēku masas, no katra cilvēka personīgās izvēles. Bet izvēle tiek izdarīta pēc kopējās informācijas. Nākotne tagad ir katra cilvēka rokās!
 
 

  • Lai kādos apstākļos tu šeit arī nenokļūtu, lai arī kādus šķēršļus tev liktenis neliktu priekšā, dzīvot vajag tā, kā nākas Cilvēkam ar lielo burtu. Tātad pašam kļūt par Cilvēku un palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem. Šajā dzīvē pats galvenais – būt iekšēji brīvam Garā, būt brīvam no materiālās pasaules, iet pie Dieva, nenoejot no šī ceļa. Tad ārējā dzīvē jūs varēsiet cilvēkiem atnest maksimālo labumu un nodzīvot dzīvi, cienīgu Cilvēkam. Un tajā slēpjas dižs noslēpums! Kļūsti par cilvēku te un tagad šajā egoistiskajā, materiālajā pasaulē. Esi līdzīgs Lotosam, kas izaug no purva dubļiem, taču neskatoties uz to iegūst ideālu tīrību! Tu esi Cilvēks un tevī ir Viņa sēkla!
  • Bet īsta brīvība – tas ir kad cilvēks kļūst augstāks par šo pasauli, augstāks par materiālajām vēlmēm, kad cilvēks katru dienu, katru stundu dzīvo savas dvēseles labā, pildot tās dārgumu krātuvi ar labiem darbiem, domām, palīdzību apkārtējiem. Kad cilvēks dzīvo nevis sava egoisma vai nozīmīguma dēļ, bet gan citu cilvēku dēļ, Dieva vārdā.
  • Galvenā cilvēka eksistēšanas jēga – garīgās sākotnes pilnveidošana, katra indivīda iespējā kļūt par cilvēku. Bet es vēlreiz uzsveru: katram cilvēkam ir tiesības uz savu izvēli!

Tāpat lasiet