Garīgās prakses un meditācijas

Meditācija ir viens no senajiem instrumentiem sevis un pasaules iepazīšanai, cilvēka garīgajai attīstībai. Tūkstoš gadu laikā mainījās sabiedriskās dzīves, civilizācijas nosacījumi. Taču nemainīgs paliek pats cilvēks, viņa iekšējā duālā daba: dzīvnieciskā sākotne un garīgā sākotne. Tātad savu aktualitāti nav zaudējuši arī garīgās attīstības jautājumi, efektīvi, seni paņēmieni sevis pilveidošanai. Meditāciju smalko mehānismu ietekme uz cilvēku zinātnei joprojām paliek noslēpumā, tāpat kā pats cilvēks.

Personība apzināti var garīgi attīstīties un, saplūstot ar Dvēseli, atbrīvoties vienas dzīves laikā!
 
- Rigdens Džappo
 
Šajā krājumā iekļautas galvenās meditācijas tehnikas (meditācijas/lūgšanas) un garīgās prakses no Anastasijas Novih grāmatām, kuras daudziem cilvēkiem pasaulē kļuva par ceļvedi pa personīgās pilnveidošanās ceļu, sevis izzināšanā savā garīgajā ceļā. Tās lielā mērā ir unikālas grāmatas. Tās dod iespēju izprast galvenās pamata atslēgas daudzām apslēptām zināšanām par pasauli un cilvēku, saprast dažādo reliģiju garīgo būtību, paplašināt savu redzes loku praktiskajos jautājumos par personības garīgo ceļu, tiecoties pēc iekšējās harmonijas un laimes...
 
Anastasijas Novih grāmatās dotas tās sākotnējās garīgās atklāsmes-patiesības, uz kurām dzima visas pasaules reliģijas un kuras pašlaik tajās lielā mērā ir nozaudētas. Jeb iekšējais spēks, kas tiek nodots caur viņas grāmatām, veicina cilvēka garīgo atmodu, spārno viņu ar Patiesības garu un iedvesmo sevis un apkārtējās pasaules garīgajai pārveidošanai. Lai gan, katrs lasītājs varēs to saprast pats, ja atvērs sevī savu garīgo dziļumu, izjūtot savu patieso garīgo dabu.

Anastasijas Novih grāmatas atbild uz daudziem jautājumiem. Kas es esmu? Kāda ir mana dzīves jēga? Kā tikt ar sevi skaidrībā? Kā beigt ciest un iemācīties kontrolēt savas domas? Kā izmainīt savu dzīvi un likteni? Kāda ir patiesā cilvēka daba? Ko noklusē zinātne (cilvēka konstrukcija neredzamajā pasaulē), un kāpēc joprojām tiek slēpta šī sazvērestība?

Kas pēc nāves notiks ar cilvēku? Vai  viņam ir dvēsele? Kas ir dvēsele, personība, kas viņus saista un kam tie paredzēti? Un kas pēc nāves gaida dvēseli, personību un ķermeni? Kādi ir visuma, mikro un makropasaules noslēpumi? Kas ir Dzīvnieciskais saprāts? Kā izzināt materiālās pasaules sistēmu un dzīvot ārpus tās kodējošās ietekmes? Kā nekļūt par šīs pasaules vergu? Kas tuvākajā desmitgadē sagaida cilvēku un civilizāciju? Kā var izmainīt sevi, savu likteni, apkārtējās sabiedrības dzīvi, lai izdzīvotu globālo kataklizmu laikā un iegūt garīgo glābiņu?..

  • No sākuma brošūrā secīgi tiek izklāstītas meditācijas tehnikas, autogēnie treniņi, un tad fundamentālās garīgās prakses, kuras sekmē cilvēka garīgo attīstību. Jāatzīmē, ka garīgās prakses veicina cilvēka fenomenālo, jeb ekstrasensoro spēju attīstīšanos. Taču nevajag tiekties uz šo blakusrezultātu sasniegšanu. Galveinais – tā ir cilvēka garīgā attīstība. Jo dzīve ir pārāk īsa, lai to izniekotu uz laicīgo un mirstīgo. Cilvēki tūkstošgadu laikā izmantoja šos senos paņēmienus pasaules un sevis iepazīšanai, un ar meditāciju palīdzību sasniedza ievērojamus rezultātus ne tikai fiziskajā jomā, bet arī, kas īpaši svarīgi cilvēkam – garīgajā pilveidošanā.
  • Brošūra izveidota kā īsa rokasgrāmata-atgādinājums par meditācijām no grāmatu sērijas “Sensejs”, “AllatRa”, kā palīdzība tiem, kuri jau ir izlasījuši dotās grāmatas. Taču tā nedot pilnīgu skatu uz to, kāds zināšanu komplekss ir ielikts grāmatās, lai palīdzētu tiem, kuri iet pa garīgu ceļu. Jeb garīgais ceļš nenozīmē vienkārši meditāciju kompleksu izpildi kā vienu no saviem vaļas priekiem. Garīgais ceļš – tas ir dzīvesveids. Meditācija – tas ir tikai instrumentu kopums. Bet instrumenti paši par sevi bez būvēšanas un beigu rezultāta būtības saprašanas – ir bezjēdzīgi. Tāpēc tiem, kuri nav pazīstami ar grāmatām, iesaku no sākuma uzmanīgi tās izlasīt, kļūt par meistaru, kurš prasmīgi darbosies ar dotajiem instrumentiem, lai izveidotu savu garīgo likteni.

Tāpat lasiet